degerleme uzmani kazanci ne kadar


Piyasada Değerleme uzmanları ile ilgili aldıkları lisans, tecrübe ve yaptıkalrı işe göre faklı terimler kullanılmakta olup bunların başlıcaları:

Değerleme Uzmanı kimdir: Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul tesis değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişileri,
 
Sorumlu Değerleme Uzmanı kimdir: Şirketin ödenmiş sermayesinde asgari %10 oranında pay sahibi olan, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 5 yıl tecrübesi olan, değerleme uzmanı sayılmak için belirtilen diğer şartların tamamını taşıyan ve şirket adına değerleme çalışmasını kendi kişisel sorumlulukları ile yürüten ve şirket adına değerleme raporlarını tek başına imzalamaya yetkili olan değerleme uzmanlarını,
 
Konut Değerleme Uzmanı kimdir: Sermaye Piyasası Mevzuatı' nın gerektirdiği hallerde, konut değerlemesi yapan ve değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle konut değerlemesi hizmeti veren Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 1 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişileri,
 
Değerleme Uzman Yardımcısı kimdir : Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; asgari 4 yıllık üniversite mezunu, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı Sınavını geçmiş, gayrimenkul değerleme uzmanının sahip olması gereken tecrübe şartını taşımayan kişilerdir.
 
Konut Değerleme Uzman Yardımcısı kimdir: Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; asgari 4 yıllık üniversite mezunu, Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı Sınavını geçmiş, konut değerleme uzmanının sahip olması gereken tecrübe şartını taşımayan kişileri ifade etmektedir.

Değerleme uzmanı olmak için neler gerekiyor?
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı , SPL (Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu) tarafından Haziran ve Aralık ayı olmak üzere yılda iki kez 12 merkezde yapılmaktadır. Bu sınavlara girerken herhangi bir mezuniyet şartı da aranmıyor. Ancak sınavları başardıktan sonra sertifika için SPK ya müracaat etmek gerekiyor. İşte bu müracaatta eğitim durumu önem arz ediyor ve konut değerleme lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, gayrimenkul değerleme uzmanlığı için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezuniyet şartı gerekmektedir. Bu durum son sınıfta okuyan üniversite ve yüksekokul mezunu öğrencilere sınavlara girmesine olanak sağlamaktadır Yani son sınıf öğrencileri de bu sınava girdiklerinde ve başarılı olduklarında mezuniyetleri ile birlikte ikinci bir meslek şansını da yakalamış olacaklar.
 
Sınavlar nasıl yapılmaktadır? Şu ana kadar Kâğıt ortamında yapılan lisanslama sınavlarına ilave olarak elektronik ortamda da yapılmaktadır. Her iki sınav da sonuçları bakımından eşdeğerdir. SPL (sermaye lisanslama sicil ve eğitim kurumu ) sınav müracaat tarih ve koşullarını  ilan etmektedir. Bu kurum aynı zamanda SPK lisansına sahip kişilere tecrübe şartı için kısa eğitimler de vermektedir.
 
Kimler Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı ile Lisans Alabilir?
Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Gayrimenkul Değerleme Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olmaları gerekmektedir.En çok merak edilen konu bölüm konusudur. Hangi bölümden olduğunuz farketmiyor. Türkiye’deki sisteme göre 4 yıllık üniversite mezunu olan ve/ya YÖK tarafından kabul edilmiş üniversitelerden mezun olmuş herkes sınava başvurabilir. Başarılı olursa da lisans alabilir.
 
Lisansı Aldıktan Sonra Ne İş Yapabilirsiniz?
Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlerine ilişkin olarak gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere kurulca listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketlerinde gayrimenkul değerleme uzmanı olarak çalışabilir veya kendi 
şirketinizi kurup tek başınıza çalışabilirsiniz.
 
Konut ve gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınavını kazanan ve halen 657' tabi olarak çalışan devlet personeli aynı zamanda değerleme uzmanlığıda yapabilir mi, Kamu personeli değerleme uzmanı olabilir mi?
 
Adaylar Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı nda modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar “Gayrimenkul Değerleme Lisansı” almaya hak kazanırlar.Bu lisansa sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin “Konut Değerleme” lisansı kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.
 
12 Ocak 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK Tebliği ile, gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı daha da önemli hale geliyor. Tebliğe göre, 2018 yılı itibariyle SPK lisansı olmayan değerleme uzmanlarının sahada değerleme yapabilmesi mümkün olmayacak. Bu sebeple SPK’nın değerleme lisansı birçok lisansı olmayan kişi için daha da önemli hale geliyor.

Değerleme Uzmanları ne kadar kazanıyor?
2017 yılı içeisinde yapılan bir araştırmaya ankette değerleme uzmanı ne kadar kazanır sorusunun yanıtı aranmış ve aşağıdaki tablo ile karşılaşılmıştır.

Gayrimenkul değerleme uzmanı maaaşları ile ilgili olarak:
 
Değerleme uzmanı olarak ne kadar kazanılır Tam zamanlı olarak bir değerleme firmasında çalışan ve sahada görev alan 128 değerleme uzmanın (ankete katılınm tüm lisanlı değerleme uzmanlarının %5 kadardı ki bu anket için yüksek bir katılım oranıdır)  verdiği cevaplara göre 0-1 yıl arası tecrübeye sahip değerleme uzmanı ortalama aylık kazançları (primler ile birlikte) 2.150 TL, 3 yıl ve üzeri tecrübeye sahip meslektaşlarımızın ortalama aylık kazançları 2.900-TL civarında olduğu tespit edilmiştir.
 
Değerleme firmasında Kontrolör olarak ne kadar kazanılır soruna verieln ceveplara göre ise Tam zamanlı olarak bir değerleme firmasında çalışan ve kontrolör olarak görev alan 67 spk lisansılı gayrimenkul değerleme uzmanının verdiği cevaplara göre 1-3 yıl tecrübeye sahip değerleme uzmanı ortalama aylık kazançları 3.250-TL, 3 yıl ve üzeri tecrübeye sahip meslektaşlarımızın ortalama aylık kazançları 3.900-TL civarındır.
 
Değerleme firmasında Yönetici olarak ne kadar kazanılır sorusunun cevabına Tam zamanlı olarak bir değerleme firmasında çalışan ve yönetici olarak görev alan 35  değerleme uzmanının verdiği cevaplara göre 5 yıl ve üzeri tecrübeye sahip spk lisanlı min. 5 yıl deneyimli değerleme uzmanı ortalama aylık kazançları 5.100 TL civarındadır.
 
Değerleme uzmanı Çözüm Ortağı olarak ne kadar kazanılır Çözüm ortağı olarak Sözleşmeli olarak lisanlı bir değerleme firması ile çözüm ortağı olarak çalışan 152 değerleme çözüm ortağının verdiği cevaplara göre 0-1 yıl arası tecrübeye sahip değerleme uzmanı ortalama aylık kazançları 2.300-TL, 3 yıl ve üzeri tecrübeye sahip çözüm ortağı olarak çalışan değerleme uzmanı ortalama aylık kazançları 3.900-TL civarındır.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol